FirefoxPosts tagged with “”

Mozilla Extended Support Release (ESR)

Adnan Mohd Shukor

0

Sekiranya anda menggunakan produk Mozilla di organisasi anda, dan proses naik taraf produk Mozilla yang kerap tidak seiring dengan pembangunan / naik taraf aplikasi organisasi anda, kini terdapat penyelesaian kepada permasalahan tersebut. Mempekenalkan Mozilla Extended Support Release (ESR). Ia merupakan … Continue reading